“Mùi cỏ cháy” ngợi ca máu của những vị thánh

06:35 19/12/2011

Nhìn sự khốc liệt của chiến tranh qua tấm gương nhân văn với cảm hứng "Tìm lại thời gian đã mất" của M.Prous, "Mùi cỏ cháy" đã cho ta thấy những mất mát lớn lao của tuổi trẻ một thời, những mất mát không ai giống ai, không thể đo đếm bằng con số trong những bản tổng kết chiến tranh.

Ý kiến bạn đọc