Mỹ: Giáo dục hà khắc cùng truyền thống gia đình giúp học sinh châu Á vượt học sinh da trắng

17:20 14/11/2015

Theo Hsin và Xie, khoảng cách thành tích giữa những sinh viên da trắng và sinh viên gốc Á do hai yếu tố quyết định. Hai yếu tố này liên quan tới xã hội và văn hóa hơn là yếu tố về sắc tộc. Dữ liệu nghiên cứu về 5.200 học sinh người Mỹ gốc Á và học sinh da trắng từ khi học mẫu giáo tới khi học trường trung học cho thấy: học sinh người Mỹ gốc Á có khả năng tận dụng những lợi thế của những hệ thống hỗ trợ xã hội để biến nỗ lực thành thành công.

Ý kiến bạn đọc