Mỹ - Trung vượt khuôn khổ xung đột thương mại

07:28 14/07/2020

Tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc đang vượt ra ngoài khuôn khổ những lời đe dọa thương mại để tiến tới sự phân ly chấn động, tạo ra nguy cơ lớn tới không chỉ thị trường hai bên mà cả tới triển vọng kinh tế thế giới.

Ý kiến bạn đọc