Nam Á lao đao trong đại dịch

12:54 15/05/2020

Tại các quốc gia Nam Á, đại dịch COVID-19 lan rộng có thể ảnh hưởng đến hơn 1,9 tỷ người (chiếm gần 1/4 dân số thế giới). Do có những điểm yếu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia, cuộc chiến chống đại dịch ở những nước này gặp nhiều khó khăn.

Ý kiến bạn đọc