Nạn chảy máu xà-gạc ở Tây Nguyên: Linh vật trong tầm ngắm... cú vọ

23:10 25/06/2013

Cùng với nạn chảy máu cây rừng, muông thú, cồng chiêng.., nhiều buôn làng ở Tây Nguyên đang rên siết trước nạn con buôn xộc xạo, gí những đôi mắt cú vọ vào từng ngôi nhà giữa rừng nhằm tầm nã xà-gạc - dụng cụ đi rẫy và là vũ khí đi rừng của các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên. Được gìn giữ, truyền tay qua nhiều thế hệ, nhiều già làng trĩu lòng khi phải ngày ngày chứng kiến những linh vật trăm năm ấy bị giới con buôn bứng khỏi buôn làng, trở thành món đồ chơi thời thượng trong tư gia của những kẻ lắm tiền khoái săn và sở hữu vật lạ.

Ý kiến bạn đọc