Dịch vụ truyền hình trả tiền dựa trên internet

Khi nền tảng xuyên biên giới vẫn chưa thể kiểm soát

20:46 25/08/2020

Các kênh dịch vụ truyền hình trả tiền đang hoạt động dưới chế tài của Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy định về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Trong đó, yêu cầu việc cung cấp dịch vụ phải có giấy phép, đối tượng cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc