Nét Việt xưa ở làng Nôm

12:25 18/09/2019

Ai về cầu đá làng Nôm
Mà xem phong cảnh nước non hữu tình.

Ý kiến bạn đọc