Nghệ sĩ Thương Tín – Đường chiều không ru êm

15:25 05/05/2015

Hơn một lần tôi đã viết về diễn viên Thương Tín. Tôi vốn không có thói quen viết đi viết lại một đề tài hay nhân vật mình đã viết. Thế nhưng, có lẽ Thương Tín là một trường hợp ngoại lệ.
Bởi Thương Tín còn nhiều nhọc nhằn lắm và biết đâu nếu may mắn, Thương Tín sẽ nhận được sẻ chia.

Ý kiến bạn đọc