Nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật truyền thống: Như con tằm rút ruột nhả tơ

18:38 20/03/2019

Họ là những nghệ nhân trẻ tuổi đã có nhiều năm đi theo những người thầy là các nghệ nhân dân gian, được chân truyền và quyết tâm theo đuổi nghiệp tổ để lại nhằm giữ gìn vốn văn hóa phi vật thể như Ca trù, hát Văn, hát Xẩm...

Ý kiến bạn đọc