Nghịch lý câu chuyện giá xăng

16:10 11/06/2015

Đã có ba-rem để tính giá cơ sở được cho là rõ ràng, minh bạch với mặt hàng xăng. Nhưng hễ cứ thị trường ở nơi mua tăng 1 đồng, về đến nơi bán lẻ trong nước giá xăng sẽ tăng 10 đồng. Càng vô lý hơn với cách tính thuế chồng thuế, phí chồng phí để ra giá bán lẻ xăng như hiện nay?

Ý kiến bạn đọc