Nghiêm trị núp bóng tín ngưỡng để lừa đảo

11:45 13/07/2015

Trong tín ngưỡng Phật giáo, Dược sư Phật là một vị Bồ Tát có quyền năng cứu nạn tất cả các loại trọng bệnh. Ngài còn có các tên gọi khác: Dược sư Lưu Ly Quang Phật, Dược sư Như Lai, Đạ Y Vương Phật, Tiêu Tai Diên Thọ Dược sư Phật... Dù mang tên gọi nào, hình tượng của ngài đều được thể hiện với tay trái cầm bầu thuốc chữa bệnh, tay phải bắt ấn Thí nguyện. Đó là vị Phật được nhiều hệ phái Phật giáo thuộc khu vực châu Á thờ cúng, ngưỡng vọng để mong sức khỏe trường tồn.

Ý kiến bạn đọc