Ngôi đình làng thờ đầu “ông Cả Cọp”

15:10 13/08/2014

Có lẽ đó là ngôi đình làng duy nhất còn lưu giữ chiếc đầu lâu cọp gần như nguyên vẹn suốt 2 thế kỷ. Nhiều giai thoại cho rằng, chiếc đầu lâu cọp linh thiêng đã phò trợ vùng đất ấy sản sinh 2 viên tướng lĩnh, 2 vị giáo chủ tôn giáo và rất nhiều danh nhân…

Ý kiến bạn đọc