Người đẹp, ắt có quà!

08:35 31/08/2015

Người đẹp, chắc chắn sẽ có quà. Mà không quà nào qua được tiền mặt cả. Tiền chuyển khoản cũng là một dạng quà. Thế nên, xem quà là tiền cũng được. Hiểu đơn giản nhất, tiền là một phương tiện để trao đổi ngang giá được sự thừa nhận và bảo hộ của Nhà nước.

Ý kiến bạn đọc