Người giữ hồn rừng núi Cơ Tu

15:19 12/02/2021

Nhiều năm qua, ông là già làng thường dẫn đầu các đoàn nghệ nhân Cơ Tu trong mỗi lần lễ hội ở nhiều nơi. Ông là người thổi hồn cho tượng gỗ "sống lại" , nhặt nhạnh những gì còn lại cho văn hóa Cơ Tu và mang đến với mọi người.

Ý kiến bạn đọc