Người lập vườn Kiều tại gia

10:15 09/10/2015

Với tình yêu tha thiết dành cho Truyện Kiều và lòng ngưỡng mộ đại thi hào Nguyễn Du, ông Phạm Văn Khoát ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã dành một khoảng đất 3.000m² để làm Vườn Kiều riêng trong vườn nhà.

Ý kiến bạn đọc