Người máy thay thế phi hành gia vũ trụ

11:30 13/05/2010

Vào năm 1969, Neil Amstrong đã có câu nói nổi tiếng, coi bước đi nhỏ đầu tiên của mình trên bề mặt mặt trăng như bước nhảy vĩ đại của toàn nhân loại. 41 năm sau NASA không hề e ngại, đã sử dụng lại những từ ngữ này khi thông báo về việc chế tạo ra thế hệ 2 các phi hành gia - người máy, mẫu Robonaut 2 (R2).

Ý kiến bạn đọc