Đại hội Chi hội Nhà văn Công an nhiệm kỳ IV (2010-2015):

Nhà văn Công an phải là chiến sĩ Công an

16:30 02/07/2010

Nhiệm kỳ III của Chi hội Nhà văn Việt Nam khu vực Công an đã khép lại với sự gia tăng cả về hội viên và số lượng tác phẩm. Là một chi hội nghề nghiệp về văn học, nhiều trong số những người viết văn trong Lực lượng Công an đang vừa sáng tác vừa đảm trách nhiệm vụ nòng cốt tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng, trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cho nhân dân và xây dựng Lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Ý kiến bạn đọc