Nhà văn Mỹ và ấn phẩm kinh điển về cuộc cách mạng Tháng Mười Nga

10:58 24/11/2017

Nhà văn và nhà chính luận cánh tả người Mỹ John Reed (1887-1920) là tác giả cuốn sách “Ten days that shook the world” (Mười ngày rung chuyển thế giới), được liệt vào dạng đầu sách kinh điển về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, khai sinh nhà nước công nông vô sản đầu tiên trên thế giới.

Ý kiến bạn đọc