Nhà văn Ngô Thảo: Ung thư chưa phải là chết

14:30 24/11/2015

Nhiều lần chạm tay vào cõi chết, rồi anh dũng hiên ngang trở về, người con của đất lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị cho đến hôm nay vẫn ung dung và điềm nhiên sống. "Có đức mặc sức mà ăn" câu nói này thật đúng với ông, nhà văn Ngô Thảo từ nhiều năm nay đang được hưởng phúc "âm phù dương trợ" từ hành động "gieo nhân" của mình.

Ý kiến bạn đọc