Nhật Bản: Xử lý chất thải hạt nhân như thế nào?

11:05 24/09/2010

Cho đến năm 2009, bình quân thế giới sử dụng điện từ năng lượng hạt nhân chiếm 16% tổng lượng tiêu thụ. Hiện nay, cùng với sự gia tăng khủng hoảng nguồn năng lượng thế giới, sử dụng năng lượng hạt nhân ngày càng được coi trọng. Trong đó xử lý chất thải hạt nhân (CTHN) đang trở thành một vấn đề quan trọng.

Ý kiến bạn đọc