Nhớ Xuân Trình, người tiên phong đổi mới sân khấu

12:20 03/12/2019

Từ sau cách mạng tháng Tám, có 4 nhà văn, nhà viết kịch nổi bật của nền sân khấu cách mạng, góp phần có tiếng nói rực rỡ cho nghệ thuật sân khấu: Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi, Lưu Quang Vũ và Xuân Trình.

Ý kiến bạn đọc