Những bức tranh cổ động vô giá tại mặt trận Điện Biên Phủ

14:10 08/05/2019

Trong cuộc kháng chiến 9 năm chống Thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), các nghệ sĩ thuộc thế hệ tiền bối của nền Mỹ thuật Việt Nam cũng rời bỏ “tháp ngà nghệ thuật” lên chiến khu theo kháng chiến.

Ý kiến bạn đọc