Những căn bệnh kỳ quặc nhất của thế kỷ XXI

22:50 14/05/2011

1. Thiếu thời gian!
Với bao lo toan về công ăn việc làm, gia đình, việc nhà và cố gắng để giữ sức khỏe, cuối cùng chúng ta bị cuốn trôi vào mọi mặt của cuộc sống đến mức nghẹt thở. Từ đó dẫn đến kết quả là sự thiếu thời gian.

Ý kiến bạn đọc