Những dấu tích độc đáo ở Kinh thành Huế

11:36 08/07/2020

Sau thời gian triển khai thực hiện dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế, đến nay hàng trăm hộ dân sống leo lắt ở khu vực Thượng Thành đã được di dời đến nơi ở mới.

Ý kiến bạn đọc