Những gương mặt tình báo

21:30 17/12/2014

Về các nhân vật tình báo, người đọc đã được tiếp xúc với nhiều tác phẩm kể về những điệp viên lừng lẫy như các ông Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Đình Ngọc. Có nhân vật, nhà văn đã thu thập được nhiều tài liệu, lại có điều kiện trực tiếp phỏng vấn (Hữu Mai, Nguyễn Thị Ngọc Hải), cũng có nhân vật không để lại một tài liệu hoặc bút tích gì khiến nhà văn phải mò mẫm đi tìm tư liệu gián tiếp nhiều năm trời.

Ý kiến bạn đọc