Nới lỏng tỉ giá biên độ tiền đồng và USD: Một quyết định cần thiết

11:45 08/04/2009

Ngân hàng Nhà nước chính thức áp dụng việc nới lỏng tỉ giá biên độ vào ngày 24/3 vừa qua đã khiến cho nhiều cuộc tranh cãi nãy lửa của các chuyên gia kinh tế đã diễn ra trên hầu hết các diễn đàn. Tuy nhiên, sòng phẳng mà nói, với tình hình xuất siêu như hiện nay, việc nới lỏng tỉ giá biên độ lên +/- 5% là việc làm cấp thiết.

Ý kiến bạn đọc