Phát hiện mới về công trình tượng đài Stonehenge

14:00 11/06/2008

Tại sao công trình tượng đài bằng đá Stonehengeđược xây dựng? Việc xây dựng và mục đích thật sự của công trình Stonehenge cho đến nay vẫn còn nằm trong vòng bí mật và thu hút nhiều tranh luận của nhiều giới nghiên cứu trên toàn cầu. Thế nhưng nhóm nhà khảo cổ học, dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Mike Parker Pearson (Trường đại học Sheffield tại Anh) đã có những đầu mối giải đáp mới.

Ý kiến bạn đọc