Quyền lực của ông bầu

05:35 05/10/2011

Đề án thành lập VPF đã được chấp thuận, quyền lực của các ông bầu đã được thể hiện, V-League 2012 thành công đến đâu nhờ mô hình mới thì vẫn còn phải chờ...

Ý kiến bạn đọc