Tặng giải thưởng, danh hiệu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật:

Rối rắm chuyên môn, loằng ngoằng quy định

16:10 28/08/2017

Giải thưởng, danh hiệu được trao cho các tập thể, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là sự tôn vinh và qua đó góp phần khích lệ các văn nghệ sĩ, nghệ nhân cống hiến ngày càng nhiều hơn cho văn hóa, nghệ thuật nước nhà, có nhiều hơn những hoạt động, tác phẩm, công trình có giá trị lớn với đời sống xã hội. Tuy nhiên, tôn vinh thế nào cho đúng lại là vấn đề đang gây nhiều tranh cãi.

Ý kiến bạn đọc