Điện ảnh với chiến lược phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội:

Rộng đường nhưng hẹp cửa?

10:11 04/07/2017

Những mục tiêu Hà Nội đặt ra trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô đến năm 2020 không chỉ là sự cần thiết để phát huy được các tiềm năng điện ảnh, đặc biệt là đội ngũ chuyên môn mà còn là mong muốn thiết thực của người làm nghề.

Ý kiến bạn đọc