Sách giáo khoa ngoại ngữ, nên thế nào?

10:52 16/02/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố quyết định phê duyệt 6 đầu sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc phê duyệt sách tiếng Anh muộn hơn so với sách giáo khoa thuộc các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc chủ yếu liên quan đến vấn đề gỡ nút thắt người nước ngoài không được biên soạn sách giáo khoa.

Ý kiến bạn đọc