Stéphane Breitwieser - “Vua trộm” tranh

10:35 22/11/2007

Stéphane Breitwieser như người bị sức mạnh của các bức tranh quyến rũ, thu hút và cảm thấy phải có những bức tranh đó bằng mọi giá, từ đó anh ta trở thành một tên trộm nghệ thuật lớn nhất trên thế giới và làm hư hại rất nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Ý kiến bạn đọc