Sự độc hại của thuốc hoá trị liệu ung thư

13:45 20/08/2008

Là bác sĩ ung thư, ông Suby Rao luôn nghĩ rằng nghề của mình phải hướng thiện, chuyên cứu sinh mạng bệnh nhân bằng mọi giá. Nhưng một bức fax có nội dung đơn giản đến phòng mạch của ông tại Chicago (Mỹ) lại tiết lộ một khía cạnh làm giàu đen tối và bất nhân mà ông không thể tưởng tượng nổi.

Ý kiến bạn đọc