Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII:

Sửa đổi điều kiện đăng ký hộ khẩu tại các TP trực thuộc TW

15:05 05/06/2013

Sáng 23/5, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trình trước Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú. Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về cư trú; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân...

Ý kiến bạn đọc