Tác giả Trần Trương: “Thi vân Yên Tử” không phải “đạo” văn

14:45 23/08/2012

Chỉ vài hôm sau hội thảo thơ “Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử” do Tạp chí Nhà văn tổ chức tại Hà Nội, một số tờ báo đã đăng bài viết của tác giả Nguyễn Minh Tâm với nội dung cho rằng, “Thi Vân Yên Tử” của Hoàng Quang Thuận là "đạo" từ cuốn sách “Chùa Yên Tử, Lịch sử - Truyền thuyết di tích và danh thắng” của tác giả Trần Trương, Trưởng ban Quản lý Yên Tử (1992-2003). Để giúp bạn đọc có thông tin 2 chiều về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Trương, là tác giả cuốn sách “Chùa Yên Tử, Lịch sử - Truyền thuyết di tích và danh thắng”, hiện là Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Ý kiến bạn đọc