Tài liệu cách mạng đắt giá

22:30 27/06/2013

Trong phiên đấu giá tại Christie's ở London (Anh) vào ngày 15/6 vừa qua, 2 tài liệu lưu trữ xuất xứ từ lãnh tụ Xôviết Vladimir Ilich Lênin đã được đem bán thu về mức giá vượt xa ước tính ban đầu. 

Ý kiến bạn đọc