Chấn chỉnh hoạt động “dâng sao giải hạn” tại các chùa, cơ sở tự viện:

Tâm thiện thì tự khắc bình an

15:12 11/02/2020

Kim đồng hồ điểm qua giờ khắc giao thừa, sau khi lễ bái ban thờ gia tiên và đón vị quan hành khiển của năm mới, người người, nhà nhà lại náo nức đi chùa cầu an. Chữ “an” trong an lành, may mắn, an khang, thịnh vượng, an yên... mọi điều bình an sẽ đến. Quả đúng vậy, tâm an thì vạn sự an.

Ý kiến bạn đọc