Tản mạn về năm Thân

11:10 02/02/2016

Năm Ất Mùi 2015 (theo lịch âm) là năm vượt u sầu, bắt tay với bốn biển năm châu. Năm 2016 là năm Bính Thân thuộc cung Khôn hành Thổ đến kế thừa sự mở ra của năm cũ và là năm nuôi dưỡng vun trồng sự nảy mầm sinh sôi, mở ra.

Ý kiến bạn đọc