Thế hệ siêu robot giống như người

08:15 27/04/2013

Kỹ nghệ điều khiển tự động hóa đang phát triển như vũ bão trong giai đoạn mở đầu Thiên niên kỷ thứ 3. Các nhà khoa học Anh thuộc Viện Silsoe đã từng nghiên cứu thành công việc chế tạo ra người máy biết chọn lựa và phân biệt các loại nấm khác nhau, phục vụ cho công tác xuất khẩu nông phẩm; còn tại Viện bảo tàng Los Angeles, Mỹ, suốt cả thập niên nay là một robot-cảnh sát thường xuyên đi tuần liên tục 24/24 giờ nhằm phát hiện mọi biến cố xảy ra…

Ý kiến bạn đọc