Ứng xử với phát minh của các “kỹ sư chân đất”:

Thờ ơ với tài năng, lãng phí với chất xám?

20:30 14/08/2014

Những phát minh, sáng chế của các "kỹ sư chân đất" đã tốn không ít giấy mực của báo giới thời gian qua. "Chân đất" ở trong cụm từ này, nên hiểu cách đúng nhất là dùng để nói về những người không nằm trong cơ quan, tổ chức nào nhưng lại dám tự mình đứng ra nghiên cứu, hoàn thiện những ý tưởng mà ngay cả cơ quan có chức năng của nhà nước chưa dám nghĩ đến? Và nếu xét trên phương diện những sản phẩm của họ, trong khi còn đang gặp rất nhiều khó khăn để tìm được sự ủng hộ ngay trên chính quê hương mình mà lại nhận được sự quan tâm, thậm chí là đã có lời chào mua từ nước ngoài thì rõ ràng là đang có một sự lãng phí chất xám đáng kể.

Ý kiến bạn đọc