Thời của thợ vẽ

10:00 14/06/2016

Một nhà sưu tập tranh ở Việt Nam có lần nhận xét: Thú chơi tranh của ta đang có vấn đề, họ chơi tranh như một sở thích thời thượng nhưng lại chơi tranh chép. Một sở thích rất ngược đời, không giống ai, trái với thú chơi tranh của nước ngoài, người ta chơi tranh gốc và coi đó là nghệ thuật, là tài sản có giá trị.

Ý kiến bạn đọc