Thương mại đôi bờ Đại Tây Dương với cuộc bầu cử Mỹ

15:22 20/11/2020

Các mối quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương đóng một vai trò lớn trong cuộc bầu cử Mỹ. Hai ứng cử viên, mỗi người đều có tầm nhìn khác nhau về các mối quan hệ thương mại, không chỉ là ở khía cạnh hỗ trợ sản xuất nội địa của Mỹ - đặc biệt là ngành công nghiệp.

Ý kiến bạn đọc