Tính pháp lý của những bản kết luận giám định pháp y đóng dấu… BV Việt Đức

08:45 19/07/2010

Gần đây các cơ quan tiến hành tố tụng ở Hà Nội lo ngại trước thông tin về những trường hợp giám định pháp y (GĐPY) ở Bệnh viện Việt - Đức (Khoa Giải phẫu bệnh lý) - được thực hiện bởi những bác sĩ không phải là giám định viên tư pháp có thẩm quyền?

Ý kiến bạn đọc