Gia đình Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân:

Trưởng thành từ tấm gương của bố và đức hy sinh của mẹ

17:15 12/01/2016

Gia đình dòng họ Nguyễn Lân với 7 tiến sĩ, 6 giáo sư và phó giáo sư lâu nay nổi tiếng khắp lãnh thổ Việt Nam. Không chỉ thế hệ của Giáo sư, nhà giáo Nguyễn Lân và các con, mà thế hệ các cháu của cụ đã và đang trở thành những nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ nổi tiếng, có nhiều đóng góp cho xã hội...

Ý kiến bạn đọc