Văn Phú - Invest: Hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng

15:55 11/02/2018

Có lẽ trong hành trình 15 năm xây dựng và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest, năm 2017 thực sự là một mốc son đáng nhớ nhất.

Ý kiến bạn đọc