Văn hóa ly hôn thời @

14:20 11/04/2015

Trong đại đa số các trường hợp ly hôn, người ta không sống được với nhau vì không phù hợp, chứ không hẳn là chuyện ai đúng, ai sai. Vì rất nhiều người sau đó lại kết hôn và sống hạnh phúc cùng người khác. Phải chăng với người cũ họ sai, còn với người mới thì họ đúng? Chẳng qua là có người phù hợp, chấp nhận được nhau và ngược lại… Trong câu chuyện đối xử với nhau, giữa người với người, văn hóa bao giờ cũng là cái gốc cho mọi hành xử!

Ý kiến bạn đọc