Văn miếu là nơi thờ chữ, thờ đạo học

08:00 20/02/2008

Sử xưa kể rằng: Nơi này được Vua Lý Thánh Tông cho xây dựng vào mùa thu năm 1070. Triều đình theo lệnh Hoàng thượng đã đắp tượng thờ đức Khổng Tử và nhiều bậc tiên nho khác. Công trình hoàn thành, đạo Nho ở Việt Nam một lần nữa được tuyên dương với bốn mùa phụng thờ, đèn nhang cúng tế hết sức long trọng.

Ý kiến bạn đọc