Vào tận làng, đến từng bản cấp căn cước công dân

18:48 22/03/2021

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn cước công dân, Công an tỉnh Bình Phước tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, phục vụ hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến bạn đọc