Về dự án xây dựng nhà Quốc hội mới

16:35 20/09/2007

Gần hai tuần triển lãm 17 phương án thiết kế kiến trúc Nhà Quốc hội, Hội đồng tuyển chọn thiết kế đã nhận được hàng vạn ý kiến của đông đảo tầng lớp nhân dân. Những ý kiến này sẽ được Hội đồng nghiên cứu, bổ sung để phương án thiết kế Nhà Quốc hội tối ưu nhất...

Ý kiến bạn đọc