Về số phận của hơn 750 dự án sau quy hoạch chung Hà Nội:

Viện quy hoạch xây dựng Hà nội nói gì?

16:30 09/08/2011

Sau khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, một vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của không chỉ các doanh nghiệp mà rất nhiều người dân hiện nay đó là “số phận” của hơn 750 dự án sẽ được định đoạt ra sao? Chúng tôi đã tìm đến Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, đơn vị được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phân công nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết quy hoạch Thủ đô Hà Nội, để tìm câu trả lời.

Ý kiến bạn đọc